کارگاه ها

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری فایل آموزشی فایل ویدئویی گواهی ها
انواع مقالات علوم پزشکی 1403/2/30 دانلود دانلود مشاهده
انواع مطالعات علوم پزشکی 1403/2/24 دانلود دانلود مشاهده
شناسایی هات تاپیک های علوم پزشکی 1403/2/18 دانلود دانولد مشاهده
جست و جوی پیشرفته در منابع اطلاعاتی 1403/2/10 دانلود دانلود مشاهده
جستجوی کتب و مجلات با تاکید بر پایگاه های داده دسترسی رایگان 1402/12/20 دانلود دانلود مشاهده
جستجوی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد 1402/12/22 دانلود دانلود مشاهده
آموزش نرم افزار Mendeley 1402/6/6 دانلود دانلود مشاهده
رفرنس نویسی با EndNote 1402/5/24 دانلود دانلود مشاهده
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر شواهد 1402/5/16 دانلود دانلود مشاهده
اخلاق نشر 1402/4/19 دانلود دانلود مشاهده
معرفی نظام های رتبه بندی دانشگاهی دنیا 1402/4/12 دانلود دانلود مشاهده
آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی 1402/4/5 دانلود دانلود مشاهده
آشنایی با شاخص های وب سنجی 1402/3/29 دانلود دانلود مشاهده
آشنایی با شاخص های علم سنجی 1402/3/22 دانلود دانلود مشاهده
جستجوی نظام مند منابع اطلاعاتی 1402/3/8 دانلود دانلود مشاهده
آشنایی با انواع مقالات علوم پزشکی 1402/3/1 دانلود دانلود مشاهده
هات تاپیک 1402/2/25 دانلود دانلود مشاهده
جستجوی پیشرفته منابع اطلاعاتی 1402/2/18 دانلود دانلود مشاهده
جستجوی ساده منابع اطلاعاتی 1402/2/11 دانلود دانلود مشاهده

Loading