دسته: اخبار

انجام آیتم های چک لیست ارزیابی سایت های کتابخانه مرکزی , دیجیتال و بیمارستانی ارسالی از سوی وزارتخانه

با همکاری و مساعدت واحد فناوری اطلاعات معاونت آموزش آیتم های چک لیست ارزیابی کتابخانه های مرکزی دیجیتال و بیمارستانی بر اساس جک لیست های ارسالی از سوی وزارتخانه در…

انجام امور بخش مربوط به کتابخانه در فرایند تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل شده بهداشت ورودی ۱۳۹۷

با توجه به فارغ التحصیل شدن دانشجویان بهداشت ورودی ۱۳۹۷ بخش مربوط به کتابخانه در این فرایند(نداشتن کتاب در امانت, نداشتن جریمه دیرکرد و … ) انجام گرفت.  75 همه بازدید…

نهایی شدن خرید نرم افزار مدیریت کتابخانه و انجام مراحل نصب ، راه اندازی و دادن آموزش های لازم جهت بهره برداری از نرم افزار

پس از موافقت با خرید نرم افزار ، نرم افزار مدیریت کتابخانه ی ثنا محصول شرکت پیام مشرق خریداری شده و مراحل نصب و راه اندازی آن انجام گرفت و…