آئین نامه کتابخانه مرکزی دانشکده


 آیین نامه عضویت و امانت در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد
 فصل اول:کلیات
مقدمه

هدف از تهیه این آیین نامه فراهم آوردن چهارچوبی است در جهت همکاری لازم بین کتابخانه های دانشگاه اسدآباد ویکسان نمودن روش امانت منابع کتابخانه ومقررات مربوط به آن

ماده۱)

هیات علمی(رسمی-قراردادی-حق التدریس)-دانشجویان سطوح مختلف دانشگاه(کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتری)وکارمندان(رسمی –قراردادی و شرکتی ومامور به خدمت)دانشگاه می توانند با عضویت در کتابخانه های دانشگاه از منابع ان استفاده نمایند.

ماده۲)

عضویت اعضای هیات علمی(رسمی-پیمانی وحق التدریس) دانشجویان(روزانه-شبانه،مهمان)،پرسنل(رسمی،قراردادی شرکتی،مامور به خدمت)دانشکـد ه ها به صورت مستقل انجام می گیرد.در حالیکه کارت عضویت کتابخانه مرکزی نیز در کلیه دانشکده ها وبیمارستانها دارای اعتبار می باشد.

مدارک مورد نیاز برای عضویت:

-تکمیل فرم مخصوص عضویت همراه با تایید مقام مسِئول

-یک قطعه عکس

-معرفی نامه از کارگزینی(جهت کارمندان واعضای هیأت علمی)

-ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان

مدت عضویت:

-مدت اعتبار عضویت دانشجویان تا پایان دوره تحصیلی

-مدت اعتبار اعضای هیأت علمی وپرسنل تا زمان بازنشستگی یا انتقال

مدت اعتبار عضویت حق التدریسی،قراردادی،شرکتی و… تا زمان انقضای قرارداد مربوطه-

تبصره ۱)

دانشجویان مهمان هر واحد دانشگاه می توانند با ارائه کارت دانشجویی ویا برگ انتخاب واحد هر نیمسال  که به تایید اداره آموزشی هر دانشکده رسیده است به عضویت کتابخانه درآیند،مشروط بر انکه در پایان مدت مهمانی برگ تسویه حساب از کتابخانه دانشکده ونیز کتابخانه مرکزی دانشگاه دریافت دارند.

تبصره۲)

اعضاء هیأت علمی حق التدریسی نیز باید در پایان هر نیمسال تحصیلی برگ تسویه حساب از کتابخانه مرکزی دریافت نمایند.

ماده۳)

مدت امانت کتاب

الف. دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی ۴ نسخه برای مدت یکماه

اعضای هیأت علمی(رسمی-قراردادی-پیمانی) به تعداد مورد نیاز برای مدت نامحدود ب..

تبصره۱)

تمدید امانت کتاب در صورتی که فرد دیگری تقاضای آن را نکرده باشد بلا مانع است.مشروط بر اینکه کتاب جهت رسیدگی وتمدید به بخش امانت ارائه شود. در این صورت تا زمانی که کتاب به کتابخانه عودت نگردد هیچ نوع کتاب ویا منابع دیگر به فرد مذکور به امانت داده نمی شود.

فصل دوم: دیر کرد کتاب وجرایم
ماده۴)

چنانچه اعضا کتابخانه اعم از هیأت علمی و کارکنان ودانشجویان کتابهای امانت گرفته شده خود را در موعد تعیین شده به کتابخانه بر نگردانند ویا کتابهای خود را تمدید امانت نکنند مشمول زیر خواهند بود:

به ازاء هر روز تاخیر در عودت کتاب در زمان مقرر مبلغ ۱۰۰۰ ریال به عنوان جریمه دیر کرد دریافت خواهد شد.

تبصره۱)

پس از ۴ بار تاخیر در عودت کتاب عضویت وی در کتابخانه لغو میگردد..

تبصره۲)

چنانچه امانت گیرندگان در حفظ ونگهداری کتاب سهل انگاری (از قبیل پارگی کتاب،بریدگی صفحات،عکسها،نقشه ها ویا هر قسمت از کتاب)ویا انرا مفقود نمایند باید عین کتاب را(خریداری )تهیه نماید..

تبصره ۳)

رای تمرکز امور امانت کتاب وحفظ اموال دولت جمهوری اسلامی ایران و رعایت نظم در کتابخانه،مسؤلیت امانت کتاب وپس گرفتن ان بر عهده کارکنان بخش امانت می باشد.

تبصره۴)

روزها وساعات امانت کتاب به تشخیص مسئولان هر کتابخانه به اطلاع کاربران خواهد رسید

 

فصل سوم:کتابها ومنابعی که به امانت داده نمیشوند:

کتابهای خطی،گرانبها ونفیس وکتابهای چاپ قدیم

کتابهای مرجع شامل:دایره المعارفها،واژه نامه ها،سالنامه ها،مجموعه قوانین ،کتابشناسیها،فهرستها ،مقاله نامه ها،اطلس هاونقشه های جغرافیایی،کتابهای قطع بلند ومجموعه های چند جلدی،مجله های علمی و صحافی هاپایان نامه ها،چکیده نامه ها،مجموعه اسناد ومدارک

ماده ۵)

در صورتیکه قرایت کننده بدون مجوز وانجام مراحل اداری لازم کتاب و یا هر نوع منابع دیگر را از تالارهای کتابخانه خارج کند برای یک نیمسال تحصیلی از خدمات کتابخانه محروم خواهد شد.

ماده ۶)

دانشجویان یا مراجعه کنندگان به کتابخانه از سایر موسسات دولتی ودانشگاهی که برای تحقیق در موضوعی خاص به کتابخانه مراجعه می کنند در صورت موافقت رئیس کتابخانه میتوانند از منابع کتابخانه در تالار مربوطه استفاده نمایند..

ماده۷)

هر نوع انجام امور امانت کتاب(امانت بین کتابخانه ها و یا هر عنوان دیگر) با توجه به مقررات ودستورالعملها و آیین نامه هایی که در رابطه با آن وجود دارد منحصرا” از طریق بخش امانت کتابخانه ها صورت خواهد گرفت.

فصل چهارم: سرویس فتوکپی وزیراکس

از کتب ومجلاتی که به امانت داده نمی شوند طبق در خواست فرد برای گرفتن فتو کپی و زیراکس به مدت چند ساعت و با امانت گرفتن مدرک معتبر(کارت ملی و …….)امانت داده میشود.

این آیین  نامه در یک مقدمه،چهار فصل،۷ ماده و ۷ تبصره در کتابخانه مرکزی و با نظر کارکنان آن به تصویب نهایی رسید،وپس از تایید معاون محترم امور پژوهشی دانشگاه قابل اجرا است.