تماس با ما

شماره تلفن:  ۰۸۱-۳۳۱۳۲۰۱۲

کد پستی:  ۶۵۴۱۹–۱۴۴۳۸

ایمیل:  centlib@asaums.ac.ir

آدرس:  اسدآباد ، اتوبان راه کربلا ، معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی